LIKOVNO IZOBRAŽEVANJE PUHART

  1. začetni in nadaljevalni likovni tečaji za OTROKE
  2. likovna šola za ODRASLE
  3. tečaji UMETNIŠKE GRAFIKE
  4. ŠTUDIJSKO RISANJE, začetni, nadaljevalni
  5. TEMATSKE likovne delavnice

TEČAJI ZA OTROKE

● osnovni tečaj: za osnovnošolce – od 6 do 10 let (okvirno): Likovne urice za spodbujanje ustvarjalnosti, razvijanje spretnosti in prijetno učenje likovnih tehnik, motivike in osnov likovnega ustvarjanja

● nadaljevalni tečaj: za otroke (od 8 do 14 let), ki so tečaj obiskovali že prejšnjo sezono, in se želijo učiti zahtevnejših tehnik, npr. ustvarjanje z akrili, umetniška grafika idr.

ŠTUDIJSKO RISANJE:

Študijsko risanje je namenjeno odraslim in mladostnikom, približno od 12. leta dalje. Tečaj študijskega risanja priporočamo: osnovnošolcem, ki se vpisujejo na umetniško naravnane srednje šole in srednješolcem, ki se vpisujejo na fakultete, ki izvajajo preizkus likovne nadarjenosti (Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Pedagoška fakulteta, Visoka šola za dizajn, Biotehniška fakulteta, Fakulteta za arhitekturo, Naravoslovno-tehniška fakulteta …) ter odraslim, ki se želijo za likovno ustvarjanje pripraviti od temeljev naprej.

Temelj šole študijskega risanja je učenje in vadba risbe s svinčnikom. Po osvojenem občutku za risanje lahko sledi nadgradnja – risanje z ogljem, dodajanje dimenzije barve v različnih tehnikah in tehnike  umetniške grafike.

TEČAJI UMETNIŠKE GRAFIKE

Posebno poglavje likovnega ustvarjanja so grafične tehnike. Gre za tako kompleksno delo, da smo ga uvrstili v poseben tečaj. Primeren je za odrasle, v določenem obsegu pa tudi za otroke.

Otroke bomo v tečaju grafike seznanili z znanji o papirjih, grafičnih barvah, jih naučili različnih grafičnih tehnik, primernih za to starostno stopnjo, podpisovanja grafik in dela na profesionalni grafični stiskalnici. Proces nastajanja grafike je večplasten in vključuje več tehnik, postopkov, rezultat pa nastane z odtisovanjem v veliki grafični preši, kar je za otroke pestro in zato atraktivno.

V začetnem tečaju grafike za odrasle bomo udeležence seznanili deloma s teorijo in primeri iz zgodovine ustvarjanja z grafičnimi postopki, predvsem pa z različnimi grafičnimi tehnikami, od monotipije do suhe igle, to je z osnovami visokega in globokega tiska. V nadaljevalnem tečaju bomo urili že osvojene tehnike in jih popestrili z novo motiviko in novimi niansami ter se učili ustvarjanja z novimi materiali in postopki.

LIKOVNA ŠOLA ZMAGA PUHARJA ZA ODRASLE

Na področju likovnih izobraževanj je šola akademskega slikarja Zmaga Puharja nekaj posebnega. Gre za unikatno kombinacijo osvajanja likovnih vsebin in tehnik, ki jo je Zmago Puhar razvil na podlagi svojih akademskih znanj, permanentnega izpopolnjevanja in dolgoletnih pedagoških izkušenj. Gre za daljši sklop izobraževanja za odrasle, ki na razumljiv, udeležencem prilagojen način združuje obsežno likovno teorijo in prakso.

Namenjen je vsem, ki bi radi poglobili svoje likovno znanje in se na poljuden način ter z veliko praktičnega dela seznanili s temami, ki jih večinoma obravnavajo le na specializiranih šolah. Primeren je za odrasle ljubitelje likovnega izražanja, ne glede na predznanje, ki želijo ustvarjalno preživeti svoj prosti čas ali upokojencem, ki želijo obdobje po končani redni delovni dobi obogatiti z likovnim ustvarjanjem.

Vsebina likovne šole z individualnim pristopom:

spoznavanje likovnih vsebin, motivike in umetnostne zgodovine, postopno osvajanje elementov likovnega ustvarjanja, urjenje ustvarjalne spretnosti, spoznavanje in učenje različnih likovnih tehnik, spoznavanje različnih materialov, orodij, pripomočkov, barv…

TEMATSKE LIKOVNE DELAVNICE

Po dogovoru organiziramo vse vrste krajših delavnic, za poljubne tematike, tehnike in ciljne skupine, v našem ateljeju ali v prostorih naročnika, poleti lahko tudi na prostem.

Možen je tudi individualen pouk.

© 
2024
 Puhart. 
Vse pravice pridržane. 
Izdelava: kult.si